Mr. M.M.J. Severiens LL.M.

Mink Severiens
Mr. M.M.J. Severiens LL.M.
Advocaat

Mr. M.M.J. Severiens LL.M.
Advocaat sinds: 1992
Afgestudeerd aan:
Universiteit Utrecht

Rechtsgebieden:

Mink Severiens studeerde in Utrecht en behaalde vervolgens een LL.M. in Regensburg (Duitsland). Hij is een ervaren faillissementsrechtadvocaat. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als bewindvoerder in surseances van betaling en als curator in faillissementen. Hij staat daarnaast Nederlandse en Duitse bedrijven bij die geconfronteerd worden met een faillissement van een ander. Hij wordt ook frequent betrokken bij het saneren van ondernemingen die in financiële problemen zijn geraakt. Hij begeleidt overnames van (de activa van) gefailleerde ondernemingen. Hij wordt eveneens ingeschakeld bij fusies en overnames buiten faillissement. Juist vanwege zijn kennis op faillissementsrechtelijk gebied, is hij tevens een kundig adviseur als het gaat om financieringsconstructies en het vestigen van zekerheden, zoals pand, hypotheek, borgstelling en eigendomsvoorbehoud. De nevenactiviteiten van Mink Severiens zijn grensoverschrijdend. Zo is hij o.a. lid van AIW (Aktives Unternehmen in Westmünsterland), de DNHK (Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel) en de Duits-Nederlandse advocatenvereniging (DNRV). Als specialist insolventierecht is Mink lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (insolad.nl).

E-mailadres: severiens@dlar.nl