Nieuws

Dijks Leijssen breidt zijn Duitse…

9 juli 2018

Met ingang van 1 juli jl. is bij Dijks Leijssen Advocaten & Rechtanwälte te Enschede in dienst getreden mevrouw D.A. Klüsener. Hiermee is het team van de Duitse sectie uitgebreid…

Oneerlijk beding bindt niet (vernietiging…

3 juli 2018

In de wet worden algemene voorwaarden gedefinieerd als: één of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomst te worden opgenomen, met uitzondering van de bedingen die de…

Selectieve betaling. Risico’s voor de…

3 juli 2018

Het leven van een bestuurder van bijvoorbeeld een besloten vennootschap gaat soms niet over rozen. Als het tegen zit en uw onderneming in zwaar weer verkeert, moet je voorzichtig zijn.…

forumkeuze in algemene voorwaarden

14 juni 2018

Voor een rechtsgeldige forumkeuze in algemene voorwaarden is vereist dat deze voorwaarden zijn medegedeeeld en wel zo dat de opdrachtgever het forumkeuzebeding in die voorwaarden kent of heeft kunnen kennen.…

oneerlijk bedingen / rentewijzigingsbeding /…

14 juni 2018

Inmiddels is door de ABN AMRO bank cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof die op 19 december 2017 oordeelde dat het door ABN/AMRO bank gehanteerde opslagwijzigingsbeding waarbij de…

huur van bedrijfsruimte

14 juni 2018

De huur van bedrijfsruimte in Nederland is strikt geregeld. Voor verhuur van bedrijfsruimte voor winkels en horecabedrijven geldt een duur van vijf jaar en indien niet met een opzegtermijn van…

Oneerlijke (be)dingen in algemene voorwaarden.

14 juni 2018

De consumentenbescherming voor wat betreft oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen onder invloed van uitspraken van het Hof van Justitie van de…

Matiging van contractuele boetes

14 juni 2018

De Hoge Raad heeft onlangs een belangwekkende uitspraak gedaan over een boetebeding. Bij boetebedingen gaat het in de regel om de bedingen neergelegd in algemene voorwaarden. Voor wat betreft consumenten…

Oneerlijke bedingen en huurovereenkomst.

14 juni 2018

De rechter kan bedingen die de consument of de wederpartij van degene die zich van algemene voorwaarden bediend vernietigen indien het beding, eigenlijk een artikel in de algemene voorwaarden, onredelijk…

Buitensporige rente Crédit Agricole  

17 april 2018

Op 14 april 2018 was ik opnieuw in de live-uitzending van KASSA. Deze uitzending ging over de woekerrente die Credit Agricole bij haar leningnemers in rekening brengt. Ik heb uitgelegd…

Heeft u teveel rente betaald…

10 april 2018

Wij zijn u graag behulpzaam met uw vordering tegen Credit Agricole en aan haar gelieerde ondernemingen. Voorbeeldbrief Op de website van Kassa staat al een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken…

Gerechtelijke procedures tegen de Credit…

9 april 2018

Gisteren 7 april was ik in de live uitzending van het consumenten programma Kassa. Daar heb ik gesproken over collectieve acties (gerechtelijke procedures) tegen de Credit Agricole Bank en haar…

‘Woekerrente’ Credit Agricole

5 april 2018

In Europa geldt de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (richtlijn 93/13/EEG). Een beding waarover niet is onderhandeld is oneerlijk indien het in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen…

Duizenden klanten kunnen aanspraak maken…

3 april 2018

Onze collega’s Rob Leijssen en Hans Hoeksma wonnen recent een zaak over de renteverhogingen op Euriborhypotheken van ABN Amro. Zaterdag 31 maart jl. was Rob Leijssen te zien bij Kassa…

Inhouse lezingen en trainingen

19 maart 2018

Naast adviseren en procederen vinden de advocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte het ook belangrijk om hun kennis en expertise met anderen te delen. Dit doen wij niet alleen…

LUNCHBIJEENKOMST HUURRECHT 22 maart 2018

8 februari 2018

Het huurrecht is voortdurend in beweging en aan allerlei veranderingen onderhevig. Ook u zult daarmee ongetwijfeld geconfronteerd worden. Graag bespreken wij de meest recente ontwikkelingen met u tijdens een lunchbijeenkomst…

LUNCHBIJEENKOMST ARBEIDSRECHT 25 januari 2018

5 januari 2018

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging en aan allerlei veranderingen onderhevig. Ook u als werkgever zult daarmee ongetwijfeld geconfronteerd worden. Graag bespreken wij de meest recente ontwikkelingen met u tijdens…

Werknemer loopt door onjuist advies…

3 januari 2018

Einde arbeidsovereenkomst door onjuist advies Een werknemer werd door een jurist die in dienst was van zijn rechtsbijstandverzekeraar bijgestaan in een arbeidsgeschil met zijn toenmalige werkgever. Door een onjuist advies…

Dijks Leijssen wint ook in…

19 december 2017

Op dinsdag 19 december 2017 is uitspraak gedaan door het gerechtshof in de zogenaamde Euribor-rechtszaak, door ondergetekende en Hans Hoeksma aangespannen namens de Stichting Stop de Banken tegen ABN AMRO…

Ingrid Warfman maakt overstap naar…

15 december 2017

Ingrid Warfman treedt op 1 januari 2018 in dienst bij Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte. Ingrid is in het grensgebied opgegroeid en in 1994 beëdigd als advocaat. Tijdens haar studie…

Huurbescherming bedrijfsruimte?

24 september 2017

In onze wetgeving is een regel opgenomen dat indien een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten voldoet dan zijn voor…

Nachtwacht niet inschrijven als merk

24 september 2017

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen of waren van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die die de waren of…

Euribor-uitspraak weer aangehouden

24 september 2017

Het Gerechtshof Amsterdam heeft andermaal de uitspraak in de Euribor-kwestie aangehouden, dit keer tot 31 oktober a.s. Over een door onze advocaten mr. H Hoeksma en mr. RJ Leijssen namens…

Terugblik Minisymposium ‘Reorganiseren zonder ontslag’

12 september 2017

Op woensdag 6 september 2017 heeft Karijn Gerritsen 60 ondernemers bijgepraat over de scholingsplicht die is ingevoerd met de Wet Werk en Zekerheid en de mogelijkheden die voor werkgevers bestaan…

Bancair recht/financieel recht/overkreditering en waarschuwingsplicht

15 augustus 2017

Banken waren al tot zorgvuldig onderzoek naar de financiële mogelijkheden van de consument en waarschuwing verplicht, voordat dit vast lag in de wet. In deze zaak ging het om hypothecaire…

Personeel, hoe kom je er…

24 juli 2017

Kosten van een advocaat vormen overduidelijk belangrijkste reden  voor mensen om geen advocaat in de arm te nemen. Dit geldt ook voor werkgevers. Bij een juridisch geschil met een personeelslid…

Oneerlijke handelspraktijken

18 juli 2017

Op basis van een Europese richtlijn uit 2004 is in Nederland per 15 oktober 2008 in werking getreden de regeling oneerlijke handelspraktijken. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt…

3e Duits-Nederlandse Handelsdag, 20 juni…

9 juni 2017

Dat is het motto van de jaarlijks terugkerende Duits-Nederlandse Handelsdag in Papenburg, Nedersaksen (Duitsland). Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is op de infomarkt aanwezig om de bezoekers te informeren met…

NIEUW: Duitse algemene voorwaarden (AGB)…

27 mei 2017

Vrijwel ieder bedrijf dat tegenwoordig zaken doet met Duitsland beschikt daarvoor over een specifiek op Duitsland gerichte website, veelal gecombineerd met een webshop. Het gebruik daarop en daarvoor van foutieve,…

Doorbraak van de aansprakelijkheidslimiet in…

18 april 2017

Wanneer is er bij ladingschade tijdens internationaal vrachtvervoer over de weg sprake van opzet of bewuste roekeloosheid? Is opzet of bewuste roekeloosheid bewezen, dan wordt de aansprakelijkheidslimiet van de CMR…

Een vestiging openen of onderneming…

14 april 2017

Wilt u een vestiging openen of een onderneming starten in Duitsland?  Ga dan eens met de specialisten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte om tafel zitten. Tijdens een verkennend gesprek…

SOKA-bijdrage – onterecht?

11 april 2017

Het Duitse vakantiefonds SOKA Bau heeft een flinke dobber aan twee uitspraken van het BAG, het Bundesarbeitsgericht, de hoogste rechtsprekende instantie voor arbeidszaken van onze  oosterburen. Het BAG heeft in…

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

11 april 2017

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. In beginsel is dan alles gezamenlijk, ook…

Bevoegdheid pandhouder faillissement schuldenaar aan…

11 april 2017

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2833) bepaald, dat de pandhouder die aan de debiteur van de verpande vordering mededeling van zijn pandrecht heeft gedaan…

Heeft u uw veertiendagenbrief inmiddels…

11 april 2017

Wellicht, dat u de afgelopen maanden wel iets gehoord heeft over de veertiendagenbrief, maar heeft u met deze informatie voorlopig niets gedaan. Daar kunt u nu verandering in brengen. Het lijkt…

Internationale echtscheiding – Herziening Brussel…

13 maart 2017

Heeft uw echtscheiding internationale aspecten? Bent u getrouwd in Duitsland? Woont uw (ex)echtgenoot in het buitenland? Verblijven de kinderen in een ander land? Dan is waarschijnlijk het Europese verdrag Brussel…

Regeling kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

10 maart 2017

Tot dusver was het zo dat een verdachte die in afwachting van zijn of haar proces in voorlopige hechtenis zat kosteloos een advocaat kreeg toegewezen. Dat is nog steeds zo,…

Aansprakelijkheid voor afzenders en opdrachtgevers…

23 februari 2017

Per 1 januari 2017 geldt nieuwe regelgeving in de vervoersector. Het is dus opletten voor werknemers, werkgevers en andere ondernemingen in de vervoersector die goederen vervoeren over de weg. Met…

Fiscaal voordeel werkgevers voor aannemen…

23 februari 2017

Op 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (gedeeltelijk) in werking getreden. De wet heeft tot gevolg dat werkgevers die een werknemer met een laag inkomen aannemen, daarvoor een…

Transitievergoeding bij ontslag

17 november 2016

Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is bij een werkgever en ontslagen wordt recht op een transitievergoeding. Vanaf die datum hebben ook werknemers…

1 november 2016: Road2Germany

13 oktober 2016

Duitsland is een geweldig land om zaken mee te doen. Wist u bijvoorbeeld dat de uitvoer van Nederland naar Noordrijn-Westfalen groter is dan die naar bijvoorbeeld Frankijk? De Duitse economie…

Actualiteiten Duits minimumloon

9 september 2016

Verhoging minimumloon Let op! Met ingang van 1 januari 2017 wordt het Duitse minimumloon verhoogd. Thans voldoet een vergoeding ad minimaal € 8,50 per uur nog aan de wettelijke maatstaf van…

De aankoop van een paard

7 september 2016

Bij de aankoop van een paard kan helaas veel mis gaan. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt veel problemen. Eerst goed (laten) kijken, dan pas kopen Maak altijd een proefrit en laat…

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR DEXIA-GEDUPEERDEN!

6 september 2016

Mijn naam is Hans Hoeksma, advocaat te Enschede (Dijks Leijssen Advocaten & Rechtanwälte); ik heb de afgelopen 12 jaren meer dan 1000 Dexia-gedupeerden bijgestaan in gerechtelijke procedures. Afgelopen vrijdag de…

Joost Wery nieuwe partner bij…

1 september 2016

Dijks Leijssen heeft per 1 september 2016 een nieuwe partner benoemd in de persoon van de advocaat handels- en vervoerrecht Joost Wery. Hij is “eigen kweek”. Sinds 2005 is mr.…

40-jarig jubileum Henk Dijks

1 september 2016

Henk Dijks viert per 1 september 2016 zijn 40-jarig jubileum als advocaat! Wij feliciteren hem van harte met het bereiken van deze mijlpaal! Henk zal zich gelukkig ook in de…

Ontslag in Duitsland – en…

30 augustus 2016

In tegenstelling tot Nederland heeft de werkgever in Duitsland (in het normale geval) geen ontslagvergunning nodig om zijn werknemers te ontslaan. Dit betekent echter niet dat een werknemer in Duitsland…

Vergoeding niet opgenomen vakantiedagen werkt…

30 augustus 2016

Woon je in Duitsland en spreek je met je werkgever (bijvoorbeeld in het kader van een vaststellingsovereenkomst) af dat er na c.q. bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog een…

De ondernemer & partneralimentatie: Een…

24 juni 2016

Inleiding Nooit eerder waren er zoveel bedrijven in Nederland. Het aantal komt eind 2015 uit op 1.777.183. De groei van het totaal aantal ondernemingen is vooral een gevolg van een…

Het nieuwe werken

31 mei 2016

Iedereen heeft het er tegenwoordig over: “het nieuwe werken”. Maar wat houdt dit nu precies in? De Wet flexibel werken “Het nieuwe werken” is vastgelegd in het arbeidsrecht en wel…

Veranderingen kinder- en partneralimentatie 2016

14 januari 2016

Wettelijke indexering alimentatie 2016 Met ingang van 1 januari 2016 wordt de alimentatie weer verhoogd in verband met de wettelijke indexering. Veel onderhoudsplichtigen vergeten dit. Voor 2016 is de wettelijke…

Arbeitslosengeld I ondanks beëindigingsvergoeding (gouden…

6 juli 2015

Of een werknemer die instemt met een zogeheten „Aufhebungsvertrag“ (beëindigingsovereenkomst), waarin een beëindigingsvergoeding is geregeld, desondanks een aanspraak op Arbeitslosengeld I heeft, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.…

Retentierecht van de aannemer

24 juni 2015

Het komt in onze praktijk regelmatig voor dat aannemers, die ons om juridische bijstand verzoeken, niet bekend zijn met het bestaan van en met de mogelijkheid om een retentierecht ten…