Actualiteiten Duits minimumloon

9 september 2016
Tono Wevers
Rechtsanwalt

Actualiteiten Duits minimumloon

Verhoging minimumloon

Let op! Met ingang van 1 januari 2017 wordt het Duitse minimumloon verhoogd. Thans voldoet een vergoeding ad minimaal € 8,50 per uur nog aan de wettelijke maatstaf van de Duitse wet op het minimumloon, de zogeheten MiLoG, vanaf 1 januari 2017 zullen salarissen die maar net boven die grens liggen, moeten worden aangepast. Dan geldt namelijk het nieuwe minimumloon van € 8,84 bruto per uur.

Wachttijd

Het Duitse minimumloon is ook verschuldigd voor zogeheten Bereitschaftszeiten. Dit heeft de hoogste rechter in arbeidszaken, het Bundesarbeitsgericht (BAG) in zijn arrest van 29 juni 2016 nog eens duidelijk gemaakt. Met name in de zorg komt het nogal vaak voor dat medewerkers zich op afroep beschikbaar dienen te houden (met of zonder aanwezigheidsplicht op het bedrijf). Ook deze wachttijden dienen te worden opgeteld met de “echte”, daadwerkelijk gewerkte uren, omdat het Bundesarbeitsgericht (BAG) beiden aanmerkt als gewerkte uren zoals bedoeld in de MiLoG. Het bedrag van de betaalde vergoeding dient dus te worden gedeeld door de daadwerkelijke uren en de uren waarop de werknemer zich beschikbaar diende te houden, teneinde het gemiddelde uurloon te kunnen vergelijken met het wettelijke minimumloon.

Wilt u meer weten? Neem dan even contact op met Rechtsanwalt A. Wevers van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte.