Actuele jurisprudentie met betrekking tot de aansprakelijkheid van ouders voor illegale “filesharing” door hun kinderen

5 september 2014

Actuele jurisprudentie met betrekking tot de aansprakelijkheid van ouders voor illegale “filesharing” door hun kinderen

(Dit artikel heeft alleen betrekking op het Duitse recht)

Bijna iedereen in Duitsland kent iemand, die al een brief van een advocatenkantoor heeft ontvangen, waarin hij omwille van het illegale filesharing gesommeerd wordt om een zogeheten “strafbewehrte Unterlassungserklärung” te ondertekenen, alsook advocatenkosten en schadevergoeding te betalen.

Vaak zijn de kinderen de “daders” maar worden de ouders gesommeerd omwille van het feit dat het IP-adres op hun naam staat.

In deze gevallen is het de vraag of ouders voor het illegale uploaden en/of downloaden van liedjes, filmpjes, beeldjes of software door hun kinderen aansprakelijk zijn.

Nadat het Bundesgerichtshof al in 2012 heeft beslist, dat ouders niet in elk geval aansprakelijk zijn voor het illegaal ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken (urheberrechtlich geschützte Werke) door hun kinderen, is ook in 2014 weer door het Bundesgerichtshof in een vergelijkbare zaak uitspraak gedaan. Deze nieuwe uitspraak heeft betrekking op het  illegale filesharing van volwassen kinderen. Ook deze uitspraak is positief voor de ouders, nu de ouders onder omstandigheden niet aansprakelijk zijn.

Hoewel de recente uitspraken de positie van ouders hebben versterkt, dient de aansprakelijkheid van de ouders van geval tot geval te worden beoordeeld.

Hebt u een dergelijke brief binnen gekregen, neem dan gerust contact op met ondergetekende. Ik zal de zaak beoordelen en u adviseren welk verdere stappen eventueel moeten worden ondernomen.