Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

11 april 2017

Wet beperking gemeenschap van goederen – 1 januari 2018

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. In beginsel is dan alles gezamenlijk, ook de voorhuwelijkse goederen en schulden.

Vanaf 1 januari 2018 komt daar verandering in. Eind maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarbij de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Bij huwelijken vanaf 1 januari 2018 is er standaard sprake van een beperkte gemeenschap van goederen indien er geen huwelijkse voorwaarden worden gemaakt. Enkel hetgeen beide echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen valt in de gemeenschap van goederen. Het voorhuwelijkse vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen. Daarmee springt de wet in op een veranderende sociale werkelijkheid en sluit het wettelijk stelsel aan bij hetgeen – naar het oordeel van de initiatiefnemers – de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt en internationaal bezien meer gangbaar is.

Ondernemer – vergoeding aan de gemeenschap

Ook voor een ondernemer met bijvoorbeeld een eenmanszaak verandert het een en ander. De voorhuwelijkse onderneming valt niet meer in de wettelijke gemeenschap van goederen. De ondernemer dient aan de gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen voor zijn kennis arbeid en vaardigheden. Wat is de hoogte van die redelijke vergoeding? Uitgangspunt van het nieuwe stelsel is dat wat gedurende het huwelijk verdiend wordt binnen de gemeenschap van goederen valt.

Huwelijkse voorwaarden

Indien u van de wettelijke regeling wilt afwijken, zult u huwelijkse voorwaarden bij de notaris moeten laten opstellen. Zo kunt u in de  huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld laten vastleggen dat u toch in algehele gemeenschap van goederen wilt huwen, of kunt u vastleggen dat een onderneming die u tijdens het huwelijk zult starten niet tot de beperkte gemeenschap van goederen moet gaan behoren. Op basis van het wetsvoorstel blijft immers enkel een onderneming die vóór het huwelijk is gestart buiten de beperkte gemeenschap van goederen.

Laat u voorafgaand aan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap goed informeren door een notaris of advocaat!

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen.