Boetebeding in huurovereenkomst oneerlijk?

4 mei 2017

Boetebeding in huurovereenkomst oneerlijk?

Indien een boetebeding tussen professionele huurder en een consument buitensporig hoog is zal een dergelijk boetebeding in de regel onredelijk bezwarend zijn. Het hof van Justitie heeft bepaald dat een boetebeding op basis van de Europese regels ongeldig kan zijn indien het boetebeding kan worden gekwalificeerd als een onevenredige hoge schadevergoeding.

Ingeval de rechter oordeelt dat het boetebeding onredelijk bezwarend is dan is de consequentie ervan dat het boetebeding ongeldig wordt verklaard en er geen boete kan worden opgelegd. Indien het boetebeding wel geldig is, omdat het op zich niet onredelijk is kan de rechter de boete matigen.

Het gerechtshof te Arnhem heeft op 6 september 2016 geoordeeld dat het in strijd met de huurovereenkomst onderverhuren van een woning en het vervolgens daarin kweken van hennep een ernstige niet-nakoming van de huurovereenkomst vormt, omdat hennepteelt leidt tot brandgevaarlijke situaties in de woning, die ook risico’s opleveren voor nabijgelegen gebouwen en kan leiden tot verloedering van de wijk.

Daarom was het hof van oordeel dat de in het huurcontract opgenomen boete van € 40.000,00 niet onredelijk bezwarend was en op zich een geldig boetebeding was, hoewel deze werd gematigd tot € 28.000,00.

De rechter kan indien hij het beding niet oneerlijk vindt de boete matigen. Van deze matigingsbevoegdheid moet terughoudend en beperkt gebruik worden gemaakt. De rechter zal daarbij moeten letten op onder meer de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, ook op de aard van de overeenkomst inhoud en strekking van het beding en de hoedanigheid van de partijen en de omstandigheden waarin het beding is ingeroepen.