Boetebedingen / ambtshalve toetsing van oneerlijk beding

5 maart 2014

Boetebedingen / ambtshalve toetsing van oneerlijk beding

Het Gerechtshof Den Bosch kreeg te oordelen over een boetebeding in een huurovereenkomst.

Het Europees Hof heeft geoordeeld dat in een consumentenzaak een rechter ambtshalve, dat wil zeggen zonder dat een van de partijen dat verzoekt, of daar een beroep op doet, moet beoordelen of een overeenkomst onredelijk is, dan wel oneerlijk is, in de zin van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen (consumentenbescherming).

Onder een oneerlijk beding in de zin van de richtlijn wordt verstaan een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld en een dergelijk beding is oneerlijk indien het in strijd met de goede trouw het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van die partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. Het gaat steeds om van tevoren opgestelde bedingen, waarover niet is onderhandeld en op de redactie waarvan de consument geen invloed heeft gehad en welke bedingen de consument noodgedwongen daarom moet aanvaarden ingeval hij de gehele overeenkomst aanvaardt. In de regel gaat het dan ook hierbij om algemene voorwaarden.

Zo werd in september 2013 door het Hof te Den Bosch op basis van deze rechtspraak geoordeeld dat een boetebeding (dat eenzijdig door verhuurder was opgesteld) in een huurovereenkomst een oneerlijk beding was in de zin van de Europees richtlijn en dat dit beding dat inhield dat bij overtreding € 125,00 per dag aan boetes verschuldigd waren buiten toepassing moest blijven. Door verhuurder werd aanspraak gemaakt op boetes op basis van het beding omdat huurder onderverhuurde. Het Hof concludeerde dat huurder belang heeft bij woonruimte en verhuurder er belang bij heeft illegale verhuur tegen te gaan.

Het beding leidde er toe dat een huurder die iemand een maand laat inwonen een boete verschuldigd is meer dan negen keer de maandhuur. In het bijzonder is het beding onredelijk omdat op alle overtredingen dezelfde boete staat.

Uit de uitspraak blijkt dat van belang is dat bij het opnemen bij boetedingen en algemene voorwaarden een onderscheid te maken tussen aard en ernst tussen de overtredingen en diverse boetes voor diverse overtredingen in de overeenkomst op te nemen.

Vanzelfsprekend passen wij graag uw standaardhuurovereenkomst aan met een stevig boetebeding dat bij rechterlijke toetsing daadwerkelijk stand houdt.