De aankoop van een paard

7 september 2016
Joost Wery
Advocaat

De aankoop van een paard

Bij de aankoop van een paard kan helaas veel mis gaan. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt veel problemen.

Eerst goed (laten) kijken, dan pas kopen
Maak altijd een proefrit en laat het paard voorafgaand aan de koop altijd door een dierenarts keuren. Bekijk ook voor de aankoop het gedrag van het paard op een rustig moment in de stal. Is het eventueel mogelijk het paard een tijdje op proef zelf op stal te krijgen? Als dat kan is dat zeer aan te bevelen. Maak daarover dan wel goede afspraken en leg die goed vast. Stel vragen aan de verkoper over de gezondheid van het paard en eventuele stalgebreken of andere bijzonderheden. Maak aan de verkoper duidelijk wat uw specifieke wensen zijn, welke eigenschappen u zoekt en waar u het paard voor wilt gebruiken. Ga als het even kan samen met iemand anders kijken en praten, zodat diegene achteraf kan bevestigen wat er gezegd is voorafgaand aan en ten tijde van de koop.

Met wie doet u eigenlijk zaken?
Is degene die u het paard aanbiedt zelf de eigenaar? Treedt hij/zij als tussenpersoon voor een ander op? Zijn er aan de verkoperszijde vennootschappen betrokken? En, aan de andere kant, wilt u zelf voor de aankoop eventueel een rechtspersoon gebruiken of oprichten?

De koopovereenkomst
Een schriftelijke koopovereenkomst kan veel duidelijkheid geven over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Daarbij gaat het niet alleen om de koopprijs en het moment van betaling daarvan. Wie draagt de kosten van de veterinaire keuring, vervoer en verzekering? Hoe en op welk moment vindt de eigendomsoverdracht en de aflevering plaats? Wie draagt, vanaf welk moment, het risico van het paard? Hoe worden verzekering en het vervoer (praktisch) geregeld? Daarbij is het natuurlijk van belang deze koopovereenkomst te laten toetsen en geen overeenkomst te ondertekenen die voor u nadelige afspraken bevat. Natuurlijk stel ik graag een koopovereenkomst op, of toets ik een koopovereenkomst voor u.

Vervoer
Bij het vervoer naar de nieuwe stal is het verstandig een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Bij paarden komt bijvoorbeeld shipping fever voor. Tijdens het vervoer kunnen paarden snel deze potentieel dodelijke ziekte ontwikkelen. Maak over het risico van vervoer en over de verzekering tijdens vervoer goede afspraken. Bij vervoer gelden aansprakelijkheidslimieten die tot gevolg kunnen hebben, dat zelfs indien de vervoerder wat betreft de wijze van vervoer (juridisch) iets te verwijten valt, deze financieel maar beperkt aansprakelijk is. Het is dan afhankelijk van de afspraken die u gemaakt hebt of de koper, de verkoper of een verzekeraar met het overgrote deel van de schade ‘blijft zitten’.

Paardenpaspoort
Laat u voorafgaand aan de koop het paardenpaspoort voorleggen en beoordeel dit. Koop nooit een paard zonder geldig paspoort. Controleer direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard. Controleer de gegevens ook via de zoekfunctie van RVO via https://webapplicaties.agro.nl/formule1/formulier/DR/ScZoekenChipnummerPaarden.aspx/fIntroZoekenIenRPaard 

Het paardenpaspoort is bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Het paspoort is geen eigendomsbewijs. Wel kunnen de afstammings- en eigendomsgegevens er in worden vastgelegd. Indien de in het paspoort vermelde houder niet degene is die u het paard wil verkopen, is er natuurlijk reden om ter zake om opheldering en bewijslevering te vragen.  Het paspoort bevordert eerlijkheid in de handel, omdat bij aan- en verkoop van een paard via het paspoort informatie van het paard bekend is. Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als het paard is gestorven, moet het paspoort worden teruggestuurd naar de instantie die het heeft uitgegeven. Het paardenpaspoort is ook bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Als een paard bepaalde diergeneesmiddelen krijgt, mag het soms tijdelijk, soms definitief niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet in het paspoort noteren als hij deze bepaalde diergeneesmiddelen toedient, behalve als de houder/eigenaar van het paard in het paspoort heeft verklaard dat het paard niet bestemd is voor de slacht. De verklaring “niet bestemd voor de slacht” kan later niet meer gewijzigd worden. Als deze verklaring niet in het paspoort staat, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Wat is een geldig paardenpaspoort?
Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoortuitgevende instanties die hiervoor toestemming hebben van het productschap. Niet alle stamboeken zijn erkend. Als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of het een geldig paspoort heeft. Het paspoort wordt ongeldig, als een onbevoegde persoon daarin wijzigingen en/of aantekeningen aanbrengt.

• Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt.
• Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen. U bent dan als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent.
• Vraag het paspoort tijdig aan zodat u het binnen 6 maanden heeft. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden. Dit wordt in het paspoort aangegeven.
• Een paard mag niet worden vervoerd, geslacht of geëxporteerd zonder paspoort.
• Breng nooit zelf wijzigingen aan in het paspoort, want daardoor wordt het ongeldig. Koop een paard dus niet als in het paspoort ervan eerder eigenmachtig wijzigingen zijn aangebracht.
• Alleen met een geldig paspoort kunt u meedoen aan keuringen en wedstrijden
• Het paspoort is een uniek document. Raak het niet kwijt. Een duplicaat of vervangend paspoort kost geld en wordt alleen bij hoge uitzondering door de instantie die het paspoort heeft uitgegeven verstrekt.

Keuren en in de gaten houden paard na aankomst
In een nieuwe omgeving kunnen paarden snel stalgebreken, zoals weven, lucht happen of kribbebijten ontwikkelen. Het is echter ook goed mogelijk, dat een paard voorafgaand aan de koop al een stalgebrek had. Houd het paard daarom juist de eerste dagen zeer goed in de gaten en meld onwenselijke verschijnselen die op stalgebreken kunnen duiden direct aan de verkoper. Laat u niet sussen met de gedachte dat het prachtige paard dat u net gekocht hebt “gewoon nog even moet wennen”.