Fiscaal voordeel werkgevers voor aannemen van werknemers met lage inkomens

23 februari 2017

lage-inkomensvoordeel op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein

Op 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (gedeeltelijk) in werking getreden. De wet heeft tot gevolg dat werkgevers die een werknemer met een laag inkomen aannemen, daarvoor een financiële bijdrage kunnen krijgen. Dit wordt ook wel het lage-inkomensvoordeel genoemd (‘LIV’). Het lage-inkomensvoordeel voor werkgevers kan oplopen tot een bedrag van maximaal € 2.000,- per jaar.

Het is de bedoeling dat de regeling voor het lage-inkomensvoordeel gaat leiden tot meer banen voor de laagste inkomensgroepen, zoals bijvoorbeeld schoonmakers, glazenwassers, caissières, overige winkelmedewerkers enzovoorts.

Hoe hoog het voordeel voor u als werkgever is, hangt af van het aantal verloonde uren per jaar van de werknemer en het gemiddelde uurloon van de werknemer.

De voorwaarden

Verloonde uren

De werknemer moet minimaal 1.249 verloonde uren in een jaar hebben. Verloonde uren zijn de uren waarover loon is betaald. In beginsel tellen dus ook de uren van betaald verlof mee, betaald overwerk en de uren waarover loon is betaald tijdens ziekte.

Uurloon

De werknemer moet gemiddeld tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdienen.

Voor werknemers die tussen de 100 en 110% van het wettelijk minimumloon verdienen (op basis van een 40-urige werkweek), ontvangt de werkgever een lage-inkomensvoordeel van € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000,- per werknemer per jaar.

Voor werknemers die tussen de 110 en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen (op basis van een 40-urige werkweek) krijgt de werkgever een lage-inkomensvoordeel van € 0,51 per verloond uur en maximaal € 1.000,- voordeel per jaar.

Leeftijd werknemer

Tot slot moet de werknemer 23 jaar of ouder zijn en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoe kom ik aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel?

Indien u de loonaangiftes goed invult, ontvangt u in 2018 via de Belastingdienst automatisch het voordeel over het jaar 2017. Het is dus belangrijk dat u de loonaangiftes goed en volledig invult!

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze arbeidsrechtadvocaat mw. mr. K.C.J. (Karijn) Gerritsen (k.gerritsen@dlar.nl) en onze interne accountant mw. G. (Gerda) Krommendijk-Guitert AA kunnen u adviseren over een optimaal personeelsbeleid en u, indien nodig, helpen bij de loonaangifte. Mocht achteraf blijken dat de Belastingdienst uw aangiftes niet of op de onjuiste wijze heeft verwerkt, dan staan zij u natuurlijk ook graag bij.

Let op: meer loonkostenvoordeel met ingang van 1 januari 2018

Tot slot wijzen wij u er graag op dat het tweede deel van Wet tegemoetkomingen loondomein op 1 januari 2018 in werking treedt. Met ingang van 1 januari 2018 kunt u als werkgever ook loonkostenvoordeel krijgen voor oudere werknemers (56 jaar of ouder) en arbeidsgehandicapte werknemers tot een bedrag van maximaal € 6.000,- per werknemer per jaar. Thans ontvangt u voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers een premiekorting; dit stelsel komt echter te vervallen.

Ook hierover informeren wij u graag!