Het recht van een werknemer op vakantie gaat niet teloor met zijn dood, maar wordt omgezet in een aanspraak van de nabestaande op uitbetaling van een financiële vergoeding

25 juni 2014

Het recht van een werknemer op vakantie gaat niet teloor met zijn dood, maar wordt omgezet in een aanspraak van de nabestaande op uitbetaling van een financiële vergoeding

Het Europese Hof van Justitie heeft op 12 juni 2014 geoordeeld, dat de door een werknemer voor zijn dood opgebouwde, maar niet opgenomen vakantiedagen niet komen te vervallen door zijn overlijden, maar  worden geconverteerd in een aanspraak op uitbetaling van een financiële vergoeding aan de nabestaande(n) van de werknemer.

Het Hof is van oordeel, dat het recht van een werknemer op vakantie met behoud van loon een bijzonder belangrijk beginsel van het sociaal recht van de Unie is, waarvan niet mag worden afgeweken. Zelfs wanneer de arbeidsverhouding is geëindigd en het daadwerkelijk opnemen van vakantie met behoud van loon niet meer mogelijk is, blijft dit recht in de vorm van een financiële vergoeding bestaan. Ook voor de nabestaande(n) van de werknemer.

Het recht op een financiële vergoeding ontstaat bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Er mogen geen andere voorwaarden voor de uitbetaling van de vergoeding worden gesteld. Zo mag de werkgever niet eisen, dat voor het recht op vergoeding een daartoe strekkende aanvraag vooraf moet gaan.

Deze recente uitspraak van het Hof zal ertoe leiden, dat de Duitse Arbeitsgerichte hun rechtspraak moeten aanpassen. Ook in de Nederlandse rechtspraak bestond er onduidelijkheid over de aanspraak van erfgenamen op vergoeding van de opgebouwde vakantierechten van de overleden werknemer. De ene rechter wijst een dergelijke vordering wel toe en de andere rechter weer niet. De uitspraak van het Hof maakt hier een eind aan. Voortaan zullen alle rechters in Nederland in hun vonnissen de uitspraak van het Hof in acht moeten nemen.

Denkt u dat u aanspraak heeft op vergoeding van  opgebouwde, maar niet opgenomen vakantiedagen van een overleden familielid, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met één van onze in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten of Rechtsanwälte. Er gelden zowel in Nederland als Duitsland namelijk vervaltermijnen (Ausschlussfristen), zodat u tijdig tot actie dient over te gaan.