Incasso van vorderingen op Duitse debiteuren makkelijker dan voorheen

5 april 2014
Tono Wevers
Rechtsanwalt

Incasso van vorderingen op Duitse debiteuren makkelijker dan voorheen

Inmiddels is de Duitse wet “Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung” ruim een jaar van kracht. Hierdoor kunnen wij thans nog effectiever optreden teneinde een vordering op een schuldenaar, die in Duitsland woonachtig is, te incasseren. Met name heeft de wetgever de mogelijkheden verruimd om voorafgaande aan de doorvoering van soms kostbare executiemaatregelen sneller betrouwbare informatie in te winnen teneinde een goede inschatting te maken, of de debiteur überhaupt verhaal biedt.

  • Aan debiteuren kan de verplichting worden opgelegd om een zogeheten “Vermögensauskunft” af te geven, inhoudende een omvangrijke mededelingsplicht omtrent alle financiële omstandigheden (vorderingen, eigendommen, uitkeringen, etc.), teneinde te weten te komen in hoeverre vervolgens eventueel beslag mogelijk is.
  • Opsporing van de debiteur kan niet alleen via de gemeente, maar ook – bij getituleerde vorderingen vorderingen boven € 500,00 – via de pensioenverzekeraar (“Deutsche Rentenversicherung”), via het Centrale Register voor Buitenlanders alsmede via het Centrale Register voor Voertuigen.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan via een Duitse deurwaarder informatie worden ingewonnen ter zake de huidige werkgever, ter zake bankrekeningen of beleggingsdepots van de debiteur of ter zake voertuigen die op zijn naam staan. Ook het “Bundeszentralamt für Steuern” zal onder bepaalde voorwaarden zijn medewerking dienen te verlenen en gegevens moeten verstrekken.
  • Voorts is het volgens de wetgever de bedoeling dat er betalingsregelingen worden afgesloten (voor een periode niet langer dan 12 maanden), tenzij de crediteur zich hiertegen verzet.
  • Er is een aantal officiële formulieren, waardoor de afwikkeling verder wordt gestandardiseerd.
  • en dergelijke “Vermögensauskunft” wordt – anders dan voorheen – niet standaard gepubliceerd. De debiteur kan dit namelijk voorkomen door binnen één maand de vordering compleet te voldoen. Deze extra prikkel moet ertoe bijdragen om de druk op te voeren.

Wij zijn u bij het incasseren van uw ‘Duitse’ vorderingen vanzelfsprekend graag van dienst.