Inhouse lezingen en trainingen

19 maart 2018

Inhouse lezingen en trainingen

Naast adviseren en procederen vinden de advocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte het ook belangrijk om hun kennis en expertise met anderen te delen. Dit doen wij niet alleen door het organiseren van kennissessies voor onze cliënten over verschillende rechtsgebieden, maar ook door het geven van inhouse lezingen en trainingen. Immers, sommige kennis dient breder te worden overgebracht dan alleen op het niveau van de directie. Zo hebben bijvoorbeeld alle werknemers die zich beroepsmatig bezig houden met het afsluiten van contracten er baat bij om te weten met welke juridische aspecten zij rekening moeten houden. Of denkt u eens aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving dient niet alleen door de onderneming, maar door alle werknemers correct te worden nageleefd.

Een voorbeeld van een recente inhouse training die door Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is verzorgd vond op donderdag 8 maart 2018 plaats. Karijn Gerritsen en Ingrid Warfman hebben toen een inhouse training verzorgd voor de voltallige ondernemingsraad van een internationaal, beursgenoteerd, farmaceutisch bedrijf. Het doel van deze training was om de leden van de ondernemingsraad bij te praten over hun rechten op het gebied van het adviesrecht, beroepsrecht en instemmingsrecht. Naast de juridische aspecten is er natuurlijk ook volop aandacht besteed aan praktische zaken, zoals: hoe moet een adviesaanvraag van de ondernemer eruit zien? Welke onderdelen moet er in het advies van de ondernemingsraad terugkomen? Hoe kunt u overtuigend argumenteren en communiceren? En tot slot: hoe vindt u een goede balans tussen het belang van de ondernemer en de belangen van de werknemers? Aan het eind van de dag werd de opgedane kennis getoetst aan de hand van een groepsopdracht, die door Karijn en Ingrid werd beoordeeld. Zowel door onze trainers en de deelnemers werd terugblikt op een geslaagde en leerzame dag!

Vindt u het ook belangrijk om te investeren in scholing en ontwikkeling en wilt u daarbij graag de expertise van een advocaat inschakelen? Leg uw scholingsvraag dan aan ons kantoor voor en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen!