Internationale echtscheiding – Herziening Brussel II Bis (COM 2016 411 final)

13 maart 2017

Internationale echtscheiding – Herziening Brussel II Bis (COM 2016 411 final)

Heeft uw echtscheiding internationale aspecten? Bent u getrouwd in Duitsland? Woont uw (ex)echtgenoot in het buitenland? Verblijven de kinderen in een ander land? Dan is waarschijnlijk het Europese verdrag Brussel II bis van toepassing.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om dit verdrag dat van toepassing is op internationale vraagstukken omtrent echtscheiding en de ouderlijk verantwoordelijkheid, Brussel II Bis, te herzien. In deze blog zal de inhoud van Brussel II bis (verder: het verdrag) en het voorstel tot herziening kort worden besproken.

Brussel II Bis
Het verdrag regelt de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken (zoals echtscheiding en scheiding van tafel en bed) en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag en omgang).

In artikel 3 wordt de bevoegdheid van de rechter geregeld voor  huwelijkszaken; het betreft een ruime regeling zonder een hiërarchie, waardoor meerdere rechters tegelijk bevoegd kunnen zijn. Alsdan geldt het adagium: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Verder is een zogenaamde forumkeuze, dus dat partijen samen een bevoegde rechter aanwijzen, niet mogelijk.

Met de herziening van het verdrag blijven de bevoegdheid en de onmogelijkheid van een forumkeuze in huwelijkszaken ongewijzigd.

Ouderlijke verantwoordelijkheid
Wel zijn er wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de ouderlijke verantwoordelijkheid (omgang en gezag) waarbij de kinderen centraal staan. Bescherming van de kinderen is een belangrijke doelstelling. In zaken van kinderontvoering wordt bijvoorbeeld getracht de terug-geleidingsprocedure efficiënter te laten verlopen. Het tenuitvoerleggen van een beslissing in een andere lidstaat wordt eenvoudiger (afschaffen exequatur). Ook wordt het verplicht om de mogelijkheid in te voeren het kind te horen in een procedure.

Thans betreft dit een voorstel en zullen wij het overleg met de lidstaten moeten afwachten.

Heeft u een internationaal geschil omtrent kinderen, gezag, omgang, alimentatie of echtscheiding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.