Let op! De verjaringstermijnen naar Duits recht voor civielrechtelijke aanspraken zijn korter dan naar Nederlands recht en bovendien kan de verjaring niet door een brief gestuit worden.

18 september 2014

Let op! De verjaringstermijnen naar Duits recht voor civielrechtelijke aanspraken zijn korter dan naar Nederlands recht en bovendien kan de verjaring niet door een brief gestuit worden.

Anders dan naar Nederlandse recht zijn de verjaringstermijnen naar Duits recht vrij kort.

De zogeheten “Regelmäßige Verjährung” bedraagt naar Duits recht drie jaren en kan anders dan naar Nederlands recht niet met een brief gestuit worden. Verder verschilt het Duitse recht ook wat het begin van de verjaring betreft. De “Regelmäßige Verjährung” begint naar Duits recht pas aan het eind van het jaar te lopen, waarin de aanspraak is ontstaan en de schuldeiser bekend is met de omstandigheden, waarop de aanspraak berust en de persoon van de schuldenaar kent of verwijtbaar niet kent.

Op de hiervoor genoemde beginselen bestaan tal van uitzonderingen. Zo verjaren aanspraken uit koopovereenkomsten vaak al na twee jaren. Ook begint de verjaring van aanspraken uit koopovereenkomsten al na aflevering van de goederen.

In sommigen andere gevallen zijn er ook verjaringstermijnen van tien of zelfs dertig jaren.

De verjaring van een vordering wordt gestuit door het instellen van een zogeheten Mahnverfahren of een Klageverfahren. Ook zijn er andere mogelijkheden.

Heeft u een aanspraak op welke Duits recht van toepassing is, let dan goed op dreigende verjaring!

Ondertekende adviseert u gaarne met betrekking tot het voorkomen van de verjaring van uw aanspraken.