Mahnverfahren – incasso Duitsland

20 februari 2015
Tono Wevers
Rechtsanwalt

Mahnverfahren – incasso Duitsland

Het Duitse Mahnverfahren is een eenvoudige gerechtelijke procedure ter afdoening van onbetwiste vorderingen op iemand, die in Duitsland woont of daar zijn of haar vestiging heeft.

In tegenstelling tot een Klageverfahren, dus een civiele procedure, die op een dagvaarding volgt, zal de rechtbank in een Mahnverfahren niet nagaan of de vordering daadwerkelijk bestaat. Het is dus ook niet nodig om bewijsstukken bij de rechtbank in te dienen of de vordering te onderbouwen.

Het Mahnverfahren heeft het voordeel, dat u goedkoper en sneller tot incasso van uw vordering kunt overgaan, indien er geen verweer door de wederpartij wordt gevoerd.

Vereiste van een Mahnverfahren is, dat u een geldvordering heeft, die niet van een nog niet geleverde tegenprestatie afhankelijk is. Bovendien is het Mahnverfahren alleen maar zinvol indien er geen verweer van de wederpartij verwacht wordt. De wederpartij heeft namelijk de mogelijkheid om binnen een termijn van twee weken na betekening van het Mahnbescheid (een soort betalingsbevel) verweer te voeren. Indien de wederpartij geen verweer voert, kan om een Vollstreckungsbescheid verzocht worden. Ook hier heeft de wederpartij weer de mogelijkheid om binnen een termijn van twee weken verweer te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan met het Vollstreckungsbescheid – bijvoorbeeld door het inschakelen van een deurwaarder – in Duitsland de vordering worden geïncasseerd.

In gevallen, waarin wèl verweer te verwachten is, kan een Mahnverfahren eveneens zinvol zijn. Dit is met name het geval in zaken die dreigen te verjaren. Door het opstarten van een Mahnverfahren kan tijd gewonnen worden om de dagvaarding op te stellen of bewijs te verzamelen. In geval van verweer tegen het Mahnbescheid of Vollstreckungsbescheid kan namelijk nog altijd een “gewone” civielrechtelijke procedure volgen.

Heeft u een vordering op een Duits bedrijf of iemand die in Duitsland woonachtig is, neemt u dan contact op met ondertekende. Ik adviseer u graag of het Mahnverfahren in uw zaak zinvol is. Uiteraard sta ik u zowel in een “gewone” civielrechtelijke procedure als ook in een Mahnverfahren gaarne bij.