MH17 en schadevergoeding nabestaanden

30 augustus 2014
Joost Wery
Advocaat

MH17 en schadevergoeding nabestaanden

Een vreselijke nachtmerrie voor directe nabestaanden, vrienden en kennissen van de overleden passagiers.

Wellicht wat vroeg, maar goed te weten waarop u als nabestaande recht heeft.

Ofschoon de vlucht werd uitgevoerd door Malaysia Airlines, gebeurde dit onder een codesharing overeenkomst met de KLM. Het vluchtnummer was namelijk niet alleen MH17, maar ook KL4103. Dat betekent dat de KLM (Verdrag van Montreal), naast Malaysia Airlines, aansprakelijk is tegenover de nabestaanden van de passagiers, die de vlucht hadden geboekt bij de KLM.

Ongeacht de oorzaak van de ramp, is de KLM in elk geval volgens het genoemde verdrag voor een bedrag van € 130.000,00 per passagier aansprakelijk. Dit bedrag is bestemd voor de nabestaanden.

Voor schade, die dit bedrag overtreft, is de KLM tegenover de nabestaanden ook aansprakelijk, maar dan moet worden aangetoond dat de KLM onzorgvuldig heeft gehandeld door met het vliegtuig over Oost-Oekraïne te vliegen. Dat laatste is nog geen uitgemaakte zaak.

Als Nederlands recht van toepassing is op het ongeval, dan zijn de schadeposten die moeten worden vergoed:

  1. te derven levensonderhoud van de nabestaande dat werd gegeven door de verongelukte passagier;
  2. kosten van begrafenis/crematie;
  3. psychische schade van de nabestaande door confrontatie met de gevolgen van de ramp.

Niet voor vergoeding vatbaar is de immateriële schade van de nabestaande (smartengeld). Deze schade is mogelijk wel voor vergoeding vatbaar, als buitenlands recht op het ongeval van toepassing is.

Komt de KLM niet vrijwillig over de brug om uw schade als nabestaande te vergoeden, dan zijn wij graag bereid u bij te staan. Een eerste verkenning van de mogelijkheden in uw zaak kost u niets. Oordelen wij dat u een haalbare zaak heeft, dan kunnen we afspreken dat u alleen een overeen te komen tarief betaalt als er daadwerkelijk voor u een schadevergoeding bij de KLM wordt geïnd.

Bel met 053-433 54 66 of mobiel: 06-200 75 086. U kunt ons ook een e-mail sturen: hoeksma@dijksleijssen.nl en/of wery@dijksleijssen.nl.