NIEUW: Duitse algemene voorwaarden (AGB) on demand

27 mei 2017
Joost Wery
Advocaat

Voorkom een Abmahnung voor uw Duitse website en webshop!

Vrijwel ieder bedrijf dat tegenwoordig zaken doet met Duitsland beschikt daarvoor over een specifiek op Duitsland gerichte website, veelal gecombineerd met een webshop. Het gebruik daarop en daarvoor van foutieve, dus niet met de Duitse wet verenigbare, AGB (Duitse algemene voorwaarden) kan een Abmahnung verbonden met een verplichting tot vergoeding van de – aanzienlijke – kosten van de Abmahnung tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een Impressum, een soort ‘colofon’ met bedrijfsgegevens waarin u informatie geeft over de entiteit, de onderneming, die met de website aan het handelsverkeer deelneemt, en  een Datenschutzerklärung, een verklaring over de gegevensbescherming.

Wat is AGB on demand?

AGB on demand is onze update-service waarmee uw algemene voorwaarden, Impressum en Datenschutzerklärung rechtszeker worden vormgegeven, zodanig dat zij tegen de Duitse Abmahnung bestand zijn. Dit door het gebruik van ons software-systeem, waarmee wij uw Duitse algemene voorwaarden efficiënt kunnen onderhouden. Daardoor is het voor ons mogelijk de controle  en aanpassing van uw Duitse algemene voorwaarden voor vaste tarieven – gunstige maandbedragen – aan te bieden. Wij nemen met dit onderhoudscontract uw zorgen weg en u weet waar u qua kosten aan toe bent.

Met AGB on demand krijgt u:

  • individuele documenten (in het bijzonder AGB, Impressum en Datenschutzerklärung),
  • permanente actualisatie en onderhoud van uw documenten en
  • een aansprakelijkheidsgarantie bij foutieve documenten.

Waarom specifieke Duitse algemene voorwaarden?

Zijn de algemene voorwaarden, uw Impressum en uw Datenschutzerklärung die u (online) voor de Duitse markt hanteert niet aangepast aan de specifieke Duitse wetgeving, dan kunt u erop wachten dat u zult worden abgemahnt, hetgeen wil zeggen dat de gebruiker van de AGB gesommeerd wordt om per direct de desbetreffende bepaling die in strijd is met de wet te schrappen en hiervan geen gebruik meer te maken.

Het gevaar dat in het gebruiken van foutieve AGB besloten ligt is dus niet alleen gelegen in het feit dat de AGB volgens de Duitse wet nietig zijn, maar ook in de kans dat een derde (meestal een concurrent) de gebruiker van de AGB hiervoor abmahnt (sommeert om dit gebruik na te laten).

Als een dergelijke Abmahnung gegrond is (dus als de desbetreffende bepaling in de voorwaarden, waartegen de klacht zich richt, inderdaad in strijd is met Duits recht) zal de gebruiker daarnaast ook aanzienlijke kosten, die gemoeid zijn geweest met deze terechte Abmahnung, aan de derde moeten vergoeden. Wijzigt de gebruiker van de AGB deze na een gegronde Abmahnung niet, dan loopt hij bovendien het gevaar dat er een dagvaarding tegen hem wordt uitgebracht, met alle kosten van dien.

In een onderzoek van “Trusted Shops” in 2011 werden van 530 aan het onderzoek deelnemende ondernemingen 225 in het onderzoeksperiode abgemahnt – ten dele meermaals! Aanleiding voor een Abmahnung is vaak gelegen in een foutief Impressum, inbreuk op merken- of auteursrechten, of foutieve AGB. De fouten in de AGB van online handelaars lagen vaak op het gebied van  het Widerrufsrecht (recht van reclame) of het Gewährleistungsrecht (consumentenrechten bij tekortkomingen van de verkoper in de nakoming van de contractuele verplichtingen, in lekentaal vaak – technisch nogal onzuiver – “garantie” genoemd). Nadien zijn de wettelijke eisen nog verscherpt en is het fenomeen Abmahnung alleen maar sterker geworden!

De bovengenoemde gevaren die in verband met het gebruiken van foutieve AGB bestaan betreffen niet alleen de gebruikers van AGB tegenover consumenten maar ook de gebruikers van AGB binnen een b2b-overeenkomst, dus een overeenkomst tussen ondernemers onderling. De gebruikers van AGB voor b2b-overeenkomsten moeten er rekening mee houden dat het Duitse recht ook betreffend AGB voor b2b-overeenkomsten duidelijk strengere voorwaarden aan de inhoud stelt dan het Nederlands recht.

Als u twijfelt of uw AGB verenigbaar zijn met de Duitse wet, of als u uw AGB aan de (nieuwste) Duitse wetgeving wilt laten aanpassen, neem dan contact met ons op.

Wij zijn u ook graag behulpzaam als er al een Abmahnung binnen is gekomen. In dat geval helpen wij u na te gaan of de Abmahnung gegrond is en helpen wij u zo nodig met de aanpassing van uw AGB of het voeren van verweer tegen de Abmahnung.

Hoe werkt AGB on demand?

AGB on demand is een softwaresysteem. Met dit systeem kunnen wij zeer efficiënt:

  1. naar wens individueel vormgegeven AGB opstellen,
  2. een groot aantal documenten (waaronder AGB, Impessum en Datenschutserklärung) onderhouden en
  3. wijzigingen distribueren.

Wat is de onderhoudsfase?

Na het opstellen van uw documenten volgt de onderhoudsfase, waarin wij de documenten bewaken en noodzakelijke wijzigingen aanbrengen. Als uw documenten aangepast moeten worden, voeren wij de noodzakelijke wijzigingen direct door en sturen u aansluitend de geactualiseerde documenten. Deze kunt u of zelf in uw systemen opnemen, of ze worden dynamisch in uw systemen verwerkt.

Hoe ontvangt u de wijzigingen?

U ontvangt de wijzigingen per e-mail als Word- en PDF-document. De wijzigingen zijn al ‘op maat gemaakt’ in uw documenten verwerkt. Als u een internetshop drijft waarvan de software door ons ondersteund wordt, kunt u de documenten ook dynamisch met behulp van onze webservice in uw shop verwerken. De actualisaties verschijnen dan volautomatisch in uw shop.

Voor de shopsystemen xt:commerce 3, os commerce, Oxid en Magento hebben wij AGB on demand modules ontwikkeld. In alle andere shopsystemen kunnen de AGB via een PHP-interface worden  verwerkt.

Is uw belangstelling gewekt? Neem dan contact met ons op!