NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR DEXIA-GEDUPEERDEN!

6 september 2016

Hoge Raad doet belangrijke uitspraak in effectenlease-zaak

Mijn naam is Hans Hoeksma, advocaat te Enschede (Dijks Leijssen Advocaten & Rechtanwälte); ik heb de afgelopen 12 jaren meer dan 1000 Dexia-gedupeerden bijgestaan in gerechtelijke procedures.

Afgelopen vrijdag de 2e september (2016) heeft de Hoge Raad (opnieuw) een belangwekkende uitspraak gedaan (arrest te vinden op rechtspraak.nl/zoeken in uitspraken/ECLI:NL:HR:2016:2012).

De uitspraak houdt het volgende in:

Als u als gedupeerde een effectenlease-overeenkomst bent aangegaan (met Dexia, Levob, Aegon of andere aanbieders) door bemiddeling van een tussenpersoon (bijvoorbeeld SpaarSelect), dan heeft u recht op 100% vergoeding van de restschuld, betaalde inleg en rente en gemaakte kosten, ongeacht of er sprake was van de (on)aanvaarbare last (zoals uitgemaakt in het Hofmodel).

Wel is vereist (ingeval van een Dexia-product) dat u:

  1. De opt out-verklaring (onder de Duisenbergregeling) heeft uitgebracht;
  2. Lopende verjaringstermijnen heeft gestuit;
  3. Niet al eerder een rechtszaak in dat kader heeft gevoerd, die is geëindigd met een onherroepelijk vonnis.

Bij niet Dexia-producten is vereist dat u:

  1. Lopende verjaringstermijnen heeft gestuit;
  2. Niet al eerder een rechtszaak in dat kader heeft gevoerd, die is geëindigd met een onherroepelijk vonnis.

Voldoet u aan deze vereisten, dan heeft het wellicht zin om alsnog een rechtszaak te beginnen om uw volledige schade vergoed te krijgen. Neem contact met mij op om uw situatie/zaak met mij te bespreken en om te overleggen over de mogelijke kosten.

U kunt mij bereiken op de hieronder staande telefoonnummers en e-mailadres etc.

 

Enschede, 6 september 2016.