Ontslag in Duitsland – en nu?

30 augustus 2016
Tono Wevers
Rechtsanwalt

Op tijd naar de rechter bij ontslag in Duitsland

In tegenstelling tot Nederland heeft de werkgever in Duitsland (in het normale geval) geen ontslagvergunning nodig om zijn werknemers te ontslaan. Dit betekent echter niet dat een werknemer in Duitsland geen bescherming toekomt. Maar opgelet! In Duitsland moet de werknemer binnen drie weken na ontvangst van de ontslagbrief dagvaarden (met de zogeheten Kündigungsschutzklage). Doet hij dit niet, dan wordt de opzegging geacht rechtsgeldig te zijn. De termijn van drie weken begint hoe dan ook met de betekening van de ontslagbrief te lopen. Uitstel is in beginsel niet mogelijk. Een mondelinge opzegging of een opzegging per fax of email is overigens niet voldoende.

De Kündigungsschutzklage heeft primair het doel om de baan niet kwijt te raken. Vaak wordt in het kader daarvan een schikking overeengekomen waarbij wordt afgesproken dat de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt.

Of een opzegging wel of niet rechtmatig was, kan Rechtsanwalt A. Wevers gaarne voor u beoordelen. Er zijn talrijke redenen die tot een onrechtmatigheid van een opzegging leiden, waaronder fouten in het kader van de verplichte “Sozialauswahl” (een soort afspiegeling), het ontbreken van een Abmahnung (waarschuwing) of formele fouten in het kader van de juiste vertegenwoordiging van de werkgever.

Gaarne staat Rechtsanwalt A. Wevers u in uw Kündigungsschutzklage bij.