Personeel, hoe kom je er zo goedkoop en snel mogelijk van af

24 juli 2017

Personeel, hoe kom je er zo goedkoop en snel mogelijk van af

Kosten van een advocaat vormen overduidelijk belangrijkste reden  voor mensen om geen advocaat in de arm te nemen. Dit geldt ook voor werkgevers. Bij een juridisch geschil met een personeelslid zijn het toch meestal de advocaatkosten die werkgevers ervan weerhouden om juridische actie te ondernemen.

Een andere reden om de kwestie niet aan te pakken is het feit dat een resultaatgarantie ontbreekt. Wanneer men investeert in een advocaat wil men toch graag de zekerheid hebben dat er wat uit deze investering komt.

Werkgevers die geconfronteerd worden met een probleem met een werknemer lopen vaak in valkuilen. De meest voorkomende “valkuil ”is dat werkgevers in het algemeen te laat juridische hulp inschakelen. Dit komt met name vanwege de misvatting van werkgevers dat juridische hulp erg kostbaar is. Echter, de kosten voor het in dienst houden van een niet-functionerende werknemer worden vaak onderschat.

Ook houden werkgevers te lang vast aan de gedachte dat het zonder juridisch advies zelf op te lossen is. Echter vaak blijkt dat op het moment dat de werkgever afscheid wenst te nemen van een werknemer, de werkgever op allerlei juridische problemen stuit. Met name het ontbreken van een goed dossier is een veelvoorkomend probleem.

Soms is het beter om de werknemer (nog) niet te ontslaan.

Ga als werkgever nooit zonder ruggespraak  in discussie met uw werknemer. Neem voordat u als werkgever actie onderneemt, altijd contact op met uw ontslagrechtadvocaat. Eén telefoontje kan u behoeden voor een lang juridisch traject.

Gelet op het bovenstaande is het voor een werkgever noodzakelijk juridische hulp in te schakelen bij een conflict. Het uitgangspunt daarbij is heel duidelijk en eenvoudig: beter te vroeg dan te laat.

Wij kunnen voor u nagaan of u een zaak heeft of niet, hoe u het beste kunt handelen en wat de kosten zijn van het uit te zetten juridisch traject. Denk ook bijvoorbeeld aan het aannemen van personeel, het voeren van juridisch getinte correspondentie; als u daar vanaf het begin een advocaat bij betrekt, kunt u als werkgever veel problemen voorkomen.

Een simpel voorbeeld:

U bent als werkgever er ongetwijfeld van op de hoogte dat u na twee jaar ziekte van uw werknemer mag overgaan tot ontslag. Veel werkgevers gaan hiertoe niet over om te voorkomen dat zij alsnog een hoge transitievergoeding dienen te betalen. Om die manier ontstaat er een sluimerend dienstverband. De werknemer krijgt een Wia-uitkering maar is echter nog we bij u in dienst. Dit is een legale constructie, echter niet zonder risico. Indien de betreffende werknemer na een half jaar weer bij u aanklopt dan bent u als werkgever verplicht om hem weer te gaan betalen.

Wilt u niet tot de categorie werkgevers behoren die te laat juridisch hulp inschakelt bij een conflict met een werknemer of ontslag van personeel, maar wilt u ook niet geconfronteerd worden met enorme kosten, dan kunt u gebruik maken van de diensten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte. Onze arbeidsrechtspecialisten zullen u als werkgever met raad en daad ondersteunen  tegen een scherp, van te voren vastgesteld tarief, zonder onverwachte kosten.

Indien uw belangstelling is gewekt door deze informatie dan brengt één van onze arbeidsrechtsjuristen graag een bezoek aan uw bedrijf. Aan dit bedrijfsbezoek zijn voor u geen kosten verbonden.