Regeling kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

10 maart 2017

Eventueel bij veroordeling in strafzaak achteraf alsnog advocaatkosten verschuldigd

Tot dusver was het zo dat een verdachte die in afwachting van zijn of haar proces in voorlopige hechtenis zat kosteloos een advocaat kreeg toegewezen. Dat is nog steeds zo, maar achteraf kunnen de kosten toch in rekening worden gebracht bij de veroordeelde.

Vanaf 1 maart 2017 is de regeling kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden ingevoerd. In het geval van een onherroepelijke veroordeling kunnen de kosten op de veroordeelde worden verhaald. Verhaal blijft achterwege als sprake is van een sepot van de strafzaak, bij een volledige vrijspraak, er sprake is van een ontslag van rechtsvervolging of indien de verdachte schuldig is verklaard zonder het opleggen van een straf of maatregel.

Deze regeling geldt voor ambtshalve toevoegingen die op of na 1 maart 2017 zijn afgegeven. Nadat de zaak onherroepelijk is, wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het moment van registratie van de last tot toevoeging. Aangezien de veroordeling onherroepelijk moet zijn, kan het lang duren voordat er duidelijkheid komt of de kosten moeten worden terugbetaald. Het is mogelijk dat de veroordeelde al eerder duidelijkheid krijgt, door het aanvragen van een inkomensverklaring.

Wordt de verdachte in eerste aanleg vrijgesproken, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld? Dan worden óók de kosten van eerste aanleg verhaald op de veroordeelde.

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

Stefanie Groothuismink