Renteswap-schade

5 juli 2014

Renteswap-schade

U heeft ongetwijfeld gehoord van de schrijnende schadegevallen van mensen, die Dexia-producten aanschaften en uiteindelijk met enorme restschulden kwamen te zitten. Gelukkig is de Dexia-storm wat gaan liggen na de vele 10-duizenden gevoerde rechtszaken.

De ondergetekende, advocaat bij het Enschedese advocatenkantoor DijksLeijssen (aan de Boddenkampsingel), heeft bijna 1000 van dergelijke Dexia-zaken meestal met succes tot een einde gebracht.

Maar er dreigt een nieuw soort Dexia-zaak te ontstaan: het renteswapschandaal. Vele gedupeerden van deze rentederivaten staan op. Deze gedupeerden bevinden zich voor een groot deel in de groep van het midden- en kleinbedrijf. Bijna alle grote banken in Nederland raadden deze ondernemers aan om met deze swaps variabele rente af te dekken om zodoende toch een stabiele rente te houden. Maar de banken lieten massaal na deze ondernemers te wijzen op de grote gevaren die deze swaps teweegbrachten. Bijvoorbeeld bij tussentijdse beëindiging van de lening ontstond er een grote restschuld op de swap.

Recente uitspraken van de rechtbanken in Nederland laten zien dat deze swapschadezaken worden afgehandeld als genoemde Dexia-zaken. Er is dus een grote overeenkomst tussen de Dexia-zaken en deze swap-zaken. Het komt er dus op neer dat geoordeeld wordt de banken hun zorgplicht niet zijn nagekomen en dat zij 60% van de schade aan de gedupeerden moeten vergoeden. Dus: in veel gevallen heeft u recht op schadevergoeding.

Bent u ook een swapgedupeerde? Neem dan contact op met de ondergetekende. Er wordt altijd eerst een quickscan (haalbaarheidsonderzoek) tegen een gereduceerd tarief gemaakt. Is het oordeel dat van een kansrijke zaak sprake is, dan kunnen er betaalafspraken worden gemaakt, waarbij kan worden gedacht aan een vast tarief of een concurrerend uurtarief (met ingebouwd maximum).

Bel met 053-4 33 54 66 of mobiel: 06-200 75 086