SOKA-bijdrage – onterecht?

11 april 2017
Tono Wevers
Rechtsanwalt

Jarenlang onterecht betaald op grond van de Duitse bouw-CAO?

Het Duitse vakantiefonds SOKA Bau heeft een flinke dobber aan twee uitspraken van het BAG, het Bundesarbeitsgericht, de hoogste rechtsprekende instantie voor arbeidszaken van onze  oosterburen. Het BAG heeft in twee uitspraken de algemeen verbindendverklaring van een Bouw-CAO voor de periode tussen oktober 2007 – december 2011 en het jaar 2014 nietig verklaard. Deze zou niet stroken met de juridische richtlijnen voor de CAO-wetgeving.

Door deze uitspraken van het Duitse gerecht hebt u mogelijk restitutieaanspraken. Immers u hebt wellicht jarenlang onterecht SOKA-premies betaald. U kunt deze dan terug eisen. Iedereen uit de bouwbranche die werkzaam is in Duitsland kent deze SOKA-heffingen voor vakantiegelden voor bouwvakkers in Duitsland. Deze premies worden door de werkgever betaald, en bedragen 14,5 % van het brutoloon. Niet betalen was geen optie, want de verzuimtoeslagen en boetes logen er niet om.

Met het oog op de recente uitspraken van het BAG rijst de vraag, kunnen betaalde afdrachten worden teruggevorderd van de SOKA Baukasse?

De nietigverklaring van de CAO kan het voortbestaan van het sociaal fonds in gevaar brengen, met alle gevolgen van dien. Daarom wil de Duitse wetgever nu vliegensvlug een wet uitvaardigen waarmee de CAO alsnog algemeen verbindend wordt verklaard. Er is al een wetsvoorstel voor een “Sozialkassensicherungsgesetz”. Dan rijst de vraag of deze wettelijke regeling met terugwerkende kracht rechtsgeldig is.

Onze Duitse juristen volgen dit onderwerp op de voet en zullen u op de hoogte houden. Zij maken graag uw aanspraken geldend jegens SOKA Bau. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met één van onze Duitse juristen, te weten RA A. Wevers en ass.jur C.E.R. Uijlenbroek.