Terugblik Minisymposium ‘Reorganiseren zonder ontslag’

12 september 2017

Terugblik Minisymposium ‘Reorganiseren zonder ontslag’

Op woensdag 6 september 2017 heeft Karijn Gerritsen 60 ondernemers bijgepraat over de scholingsplicht die is ingevoerd met de Wet Werk en Zekerheid en de mogelijkheden die voor werkgevers bestaan om bepaalde scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding van de werknemer. Het uitgangspunt van de wetgever is immers dat werkgever en werknemer samen de verantwoordelijkheid dragen voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Naast de maatschappelijke achtergrond van deze wettelijke bepalingen en de (nieuwe) rechten en plichten van werkgever en werknemer die hieruit voortvloeien, heeft Karijn vooral ook de nadruk gelegd op de praktische toepasbaarheid van deze materie. Dat dit onderwerp bij ondernemers leeft, bleek wel uit het feit dat er veel vragen werden gesteld, die ter plekke konden worden beantwoord. Daarnaast konden de ondernemers naar huis met onder andere 12 pragmatische tips & trucs en een naslagwerk voor de afdeling HRM.

Wilt u ook de tips & trucs ontvangen? Mail dan vrijblijvend naar Karijn (k.gerritsen@dlar.nl). Natuurlijk kunt u ook met andere arbeidsrechtelijke vragen bij haar terecht!