Transitievergoeding bij ontslag

17 november 2016

Transitievergoeding bij ontslag

Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is bij een werkgever en ontslagen wordt recht op een transitievergoeding. Vanaf die datum hebben ook werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen recht op een transitievergoeding. Voorheen kregen deze werknemers geen enkele vergoeding na twee jaar ziekte.

Sinds de invoering van de WWZ is er door de werkgevers veel kritiek geleverd op deze Wet. Per 1 januari 2018 zal er dan ook  een aantal wetswijzigingen plaatsvinden om een aantal pijnpunten weg te nemen.

Per 1 januari 2018 zal het voor een werkgever mogelijk worden om een compensatie te krijgen indien de werkgever een transitievergoeding betaalt heeft aan een werknemer die al meer dan twee jaar ziek is en ontslagen wordt. De uitvoering van deze regeling zal gedaan worden door het UWV. Dit heeft tot gevolg dat er minder dan nu het geval is, er sprake zal zijn van een ””sluimerend dienstverband”. Goed nieuws voor de werkgevers die inmiddels al vergoedingen hebben betaald is, dat deze wetswijziging ingevoerd zal worden met terugwerkende kracht, namelijk tot 1 juli 2015.

Een ander knelpunt met betrekking tot deze transitievergoeding is dat werkgevers in financiële problemen raken door het moeten voldoen van soms flinke bedragen. De WWZ zal dan ook op dit punt worden aangevuld. Werkgevers kunnen dan in plaats van deze transitievergoeding een andere regeling met de vertrekkende werknemer afspreken. Je kunt dan denken aan het aanbieden van een opleiding of een outplacementtraject.  De kasten daarvan kunnen beduidend lager liggen dan de nu geldende transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de vakbonden hiermee akkoord gaan.

Rachel van Ederen