U verhuurt woonruimte in Duitsland? Wees u dan van de verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse huurrecht bewust!

5 januari 2015

U verhuurt woonruimte in Duitsland? Wees u dan van de verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse huurrecht bewust!

Het Nederlandse en het Duitse huurrecht verschillen duidelijk. Dit heeft tot gevolg dat Nederlanders die in Duitsland woonruimte verhuren zich vaak niet bewust zijn van hun rechten en verplichtingen tegenover hun huurders.

In het navolgende zal ik enkele voorbeelden van verschillen noemen  die gemakkelijk tot geschillen kunnen leiden:

–          De verhuurder in Duitsland mag geen sleutels van het verhuurde onder zich houden nadat de huurovereenkomst is aangevangen. Een uitzondering bestaat alleen indien er duidelijke afspraken tussen verhuurder en huurder gemaakt zijn.

–          In 2015 zal – hoogstwaarschijnlijk – in Duitsland het “Bestellerprinzip” met betrekking tot de makelaarscourtage worden ingevoerd. Dit betekent dat dan de makelaarscourtage door degene betaald moet worden die de makelaar opdracht verstrekt – in het normale geval dus de verhuurder. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken. Wanneer precies het “Bestellerprinzip” in werking treedt is nog niet duidelijk.

–          In principe moet de verhuurder in Duitsland ook de kosten van klein onderhoud betalen. Van dit principe kan wel in de huurovereenkomst afgeweken worden. Omdat de jurisprudentie echter niet elke afwijking van dit principe rechtsgeldig acht, is het zinvol om u voor het sluiten van een huurovereenkomst juridisch te laten adviseren.

–          In Duitsland verjaren bepaalde aanspraken uit de huurovereenkomst al na afloop van zes maanden na teruggave van het gehuurde! Dit betreft met name aanspraken op schadevergoeding.

–          Onder bepaalde omstandigheden is een rechtstreekse opzegging van de huurovereenkomst zowel door de verhuurder als ook door de huurder mogelijk. Anders dan in Nederland is het niet nodig om hiervoor de rechter in te schakelen.

Hebt u een huurrechtelijk geschil met betrekking tot Duitsland of wilt u dit voorkomen? Neem dan gerust contact met mij op.