Veranderingen kinder- en partneralimentatie 2016

14 januari 2016

Veranderingen kinder- en partneralimentatie 2016

Wettelijke indexering alimentatie 2016
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de alimentatie weer verhoogd in verband met de wettelijke indexering. Veel onderhoudsplichtigen vergeten dit. Voor 2016 is de wettelijke indexering 1,3 %. Voor een gemakkelijke rekentool kunt u kijken op bijvoorbeeld: http://www.alimentatiewijzer.nl/berekenen/alimentatie-indexering.html. De wettelijke indexering geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie! (tenzij u in het convenant een andersluidende afspraak heeft gemaakt).

Kindgebonden budget & alleenstaande ouderkop
Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad nog een belangrijke uitspraak gedaan over het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Tot deze uitspraak werd het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in mindering gebracht op de behoefte van een kind. Daardoor was het in bepaalde gevallen zelfs zo dat een onderhoudsplichtige een hele lage of zelfs geen kinderalimentatie meer hoefde te betalen. Vanaf 9 oktober 2015 worden het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet meer in mindering gebracht op de behoefte, maar verhogen zij de draagkracht van de onderhoudsgerechtigde. De uitspraak kunt u hier terugvinden: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3011.

In die gevallen waarin de onderhoudsplichtige naast kinderalimentatie ook partneralimentatie moest betalen, bleef er meer draagkracht over voor partneralimentatie. De partneralimentatie is nog wel fiscaal aftrekbaar, maar de kinderalimentatie is dat sinds 1 januari 2015 niet meer. Let daar dus op bij uw aangifte over 2015.

Toekomstig recht?
Alhoewel de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend, nog niet zo lang geleden is gewijzigd, is er thans een wetsvoorstel aanhangig, waardoor de kinder- en partneralimentatie weer verandert.

Ten aanzien van de kinderalimentatie luiden de belangrijkste veranderingen dat er een minimumbijdrage per ouder komt, dat beide ouders moeten bijdragen in de kosten van de kinderen (stiefouders of een nieuwe partner betalen/betaalt niet mee) en aan een studerend kind moet tot het 23e levensjaar kinderalimentatie worden betaald.

Ten aanzien van de partneralimentatie is er een wetsvoorstel ingediend waardoor de onderhoudsplichtige in de meeste gevallen minder partneralimentatie moet betalen. Voorts is het voorstel om de duur te beperken tot de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Of deze wijzigingen daadwerkelijk een wet worden, zullen wij moeten afwachten. Zodra hierover meer bekend is zal er een update worden geplaatst.

Heeft u vragen over de (gewijzigde) kinder- en/of partneralimentatie? Neem dan contact op met mr. S. (Stefanie) Groothuismink