Nieuws

Oneerlijk beding bindt niet (vernietiging…

3 juli 2018

In de wet worden algemene voorwaarden gedefinieerd als: één of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomst te worden opgenomen, met uitzondering van de bedingen die de…

forumkeuze in algemene voorwaarden

14 juni 2018

Voor een rechtsgeldige forumkeuze in algemene voorwaarden is vereist dat deze voorwaarden zijn medegedeeeld en wel zo dat de opdrachtgever het forumkeuzebeding in die voorwaarden kent of heeft kunnen kennen.…

oneerlijk bedingen / rentewijzigingsbeding /…

14 juni 2018

Inmiddels is door de ABN AMRO bank cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof die op 19 december 2017 oordeelde dat het door ABN/AMRO bank gehanteerde opslagwijzigingsbeding waarbij de…

Oneerlijke (be)dingen in algemene voorwaarden.

14 juni 2018

De consumentenbescherming voor wat betreft oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen onder invloed van uitspraken van het Hof van Justitie van de…

Matiging van contractuele boetes

14 juni 2018

De Hoge Raad heeft onlangs een belangwekkende uitspraak gedaan over een boetebeding. Bij boetebedingen gaat het in de regel om de bedingen neergelegd in algemene voorwaarden. Voor wat betreft consumenten…

‘Woekerrente’ Credit Agricole

5 april 2018

In Europa geldt de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (richtlijn 93/13/EEG). Een beding waarover niet is onderhandeld is oneerlijk indien het in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen…

Oneerlijke handelspraktijken

18 juli 2017

Op basis van een Europese richtlijn uit 2004 is in Nederland per 15 oktober 2008 in werking getreden de regeling oneerlijke handelspraktijken. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt…

NIEUW: Duitse algemene voorwaarden (AGB)…

27 mei 2017

Vrijwel ieder bedrijf dat tegenwoordig zaken doet met Duitsland beschikt daarvoor over een specifiek op Duitsland gerichte website, veelal gecombineerd met een webshop. Het gebruik daarop en daarvoor van foutieve,…