Vrije advocaatkeuze

Ik ben verzekerd voor rechtsbijstand kan ik zelf mijn advocaat kiezen?

De rechtsbijstandverzekerde heeft ingeval dat hij een procedure wil of moet voeren recht op een advocaat van zijn keuze.

Het hof van justitie EU heeft in zijn uitspraak van 7 november 2013 bepaald dat de rechtsbijstandverzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen en dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringsnemer niet kan worden beperkt tot de situatie waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen. De rechtsbijstandverzekeraar mag niet in de verzekeringsovereenkomst opnemen dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde een vrij gekozen advocaat slechts kunnen worden vergoed indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

Het is daarbij van geen belang of de rechtsbijstand voor de desbetreffende rechtelijke of administratieve naar nationaal recht verplicht is.

Ook in gevallen waarbij de rechtsbijstand door een advocaat in een procedure niet is voorgeschreven mag de rechtsbijstandverzekerde een eigen advocaat kiezen en is hij in deze keuze vrij.