Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht is het geheel van rechtsregels dat van toepassing is op het plaatsen van in het bijzonder overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Bij een aanbesteding worden diverse marktpartijen in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven op de aanbesteding en om op deze manier mee te dingen naar de opdracht.

Een aanbestedingsrechtadvocaat van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte kan u tijdens het gehele aanbestedingsproces ter zijde staan en ook voor u beroep instellen tegen het besluit om een overheidsopdracht te gunnen aan een derde.

TenderCert
Vergelijking tussen nationale bedrijfscertificeringen

Ondersteuning bij de deelname aan internationale aanbestedingen, aan de hand van het voorbeeld Nederland-Duitsland.

Lees verder

Advocaten aanbestedingsrecht

Joost Wery
Advocaat