Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op alle juridische gevolgen van onrechtmatig handelen of niet nakoming van verbintenissen, waardoor schade ontstaat. Deze aansprakelijkheid kan onder meer worden onderscheiden in overheidsaansprakelijkheid, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verkeersongevallen of overige ongevallen, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid in de bouw en overige aansprakelijkheid voor schade.

Een aansprakelijkheidsrechtadvocaat van Dijks Leijssen kan u met raad en daad ter zijde staan op het gebied van aansprakelijkheid en aansprakelijkstelling. Hij adviseert, onderhandelt en procedeert voor u in kwesties rond aansprakelijkheid en in het bijzonder in procedures inzake schadevergoeding ter zake personen- (letselschade) en zaakschade, maar bijvoorbeeld ook gevolgschade, zoals gederfde winst.

Advocaten aansprakelijkheidsrecht

Joost Wery
Advocaat