Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een apart rechtsgebied.

Dijks Leijssen Advocaten en Rechtsanwälte heeft specialisten in huis die de hoed en de rand van het ambtenarenrecht kennen.

Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht doch is nog het beste te vergelijken met bestuursrecht.

Zo is de ontslagprocedure in het ambtenarenrecht gebaseerd op de algemene wet bestuursrecht (Awb).

Een overheidsinstelling kan zelf besluiten nemen. Tegen een dergelijk besluit (bijvoorbeeld een schorsing, een ontslagbesluit of een andere disciplinaire maatregel) moet de ambtenaar tijdig bezwaar of beroep aantekenen.

De advocaten van Dijks Leijssen Advocaten en Rechtsanwälte zijn zowel thuis op het gebied van het ambtenarenrecht als het daarbij van toepassing zijnde procesrecht van de algemene wet bestuursrecht.

Het ambtenarenrecht is niet eenvoudig en het is aan te raden om tijdig een gespecialiseerde advocaat van Dijks Leijssen Advocaten en Rechtsanwälte in te schakelen.

De hulp van een van onze advocaten verdient zich ook in vrijwel alle gevallen terug.