Bankrecht

De bankrechtadvocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte behandelen het bankrecht en/of het financieel recht in ruime zin, dat tevens het kredietrecht en aspecten van het consumentenrecht omvat.

De geleverde adviezen kunnen onder meer betrekking hebben op financiële producten, waarbij gedacht kan worden aan prospectusinformatie, of bankproducten, alsmede inzake beleggingsinstrumenten of vermogensbeheer, gespecialiseerde wetgeving op het vlak van consumentenkrediet of beleggingsproducten, evenals financiële toezichtwetgeving en handhaving.

Bovendien verlenen de advocaten bijstand bij financiële operaties, met inbegrip van aspecten die gekoppeld zijn aan leningen en financiering, zoals leasetransacties en zekerheidsrechten als pand, hypotheek en borgstelling.

De procespraktijk heeft voornamelijk betrekking op de behartiging van de belangen van (Nederlandse en Duitse) financiële instellingen, van vennootschappen of van consumenten bij rechtbanken en hoven.

Bijzondere aandacht bij ondernemers verdient het grensvlak tussen zakelijk en privé, waarbij het ondernemersrisico zo veel mogelijk buiten de privé-sfeer moet worden gehouden. Waar ondernemers en vermogende particulieren voor hun financiën vaak worden geadviseerd door een private banker, treden de advocaten van Dijks Leijssen bij juridische kwesties (bijvoorbeeld waar het gaat om financiering en zekerheden) op als ‘private lawyer’.

Relevante blogs: