Commerciële contracten

Commerciële contracten

Het gebruik van standaardcontracten en standaard algemene voorwaarden brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Standaardcontracten zijn in de regel niet afgestemd op de rechtspositie van partijen en stroken vaak niet met hetgeen partijen in hun rechtsverhouding beogen. Bedingen in standaard contracten lopen in veel gevallen ook het risico ongeldig te worden verklaard.

Ter voorkoming van geschillen inzake contracten is voorafgaande advisering van groot belang. Immers duidelijke contracten maken de risico’s ingeval van geschillen aanzienlijk kleiner.

Dijks Leijssen beschikt over bijzondere expertise op het gebied van distributieovereenkomsten, franchise handelsagentuur en e-business.

Een gespecialiseerde advocaat van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte adviseert u over contracten en analyseert overeenkomsten ingeval van dreigende geschillen. Hij stelt voor u duidelijk contracten op, waarin de bedoelingen van partijen helder worden geformuleerd en waardoor misverstanden worden voorkomen. Hij redigeert uw algemene voorwaarden en past die aan aan actuele ontwikkelingen. Daarnaast voert hij procedures in geval van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van contracten, zoals het vorderen van nakoming, schadevergoeding of ontbinding van overeenkomsten wegens niet nakoming.

Een Duitse advocaat (Rechtsanwalt) van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte adviseert over contracten die zijn opgesteld op basis van Duits recht. Ook kan hij voor u contracten op basis van Duits recht redigeren en in geheel Duitsland procederen over contractskwesties.

Relevante blogs: