Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Het insolventierecht betreft de juridische consequenties van financiële problemen en betalingsonmacht van (rechts)personen. Bekende faillissementsrechtelijke begrippen zijn de actio pauliana (het vernietigen van overeenkomsten wegens benadeling van schuldeisers) en bestuurdersaansprakelijkheid (het aanspreken van bestuurders en beleidsbepalers van vennootschappen vanwege het door hen voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid).

Het faillissementsrecht is volop in beweging. Het vraagt actief optreden, omdat het vaak kwesties betreft van ‘alles of niets’ en ‘erop of eronder’.

Een gespecialiseerde faillissementsrechtadvocaat van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte Enschede adviseert omtrent de al genoemde faillissementsrechtelijke aangelegenheden. Hij treedt op voor ondernemingen bij de overname van gefailleerde bedrijven en bij herstructurering van ondernemingen, die in een moeilijke financiële positie zijn komen te verkeren. Daarnaast kunnen onze advocaten u adviseren over verrekeningsvraagstukken en over de nakoming van overeenkomsten in geval van faillissement. Hij kan u bijstaan bij het vestigen of de uitwinning van zekerheden, zoals pand en hypotheek, borgstelling en eigendomsvoorbehoud, maar ook als u geconfronteerd wordt met het bodemrecht van de fiscus. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als bewindvoerder bij surseance van betaling en als curator in faillissement.

Advocaten faillissementsrecht