Huurrecht

Dijks Leijssen advocaten & Rechtsanwälte treedt op voor verhuurders, waaronder woningcorporaties, en huurders, waaronder winkeliers, en adviseert verenigingen van eigenaren voor wat betreft huurkwesties, daar waar het gaat om bedrijfsruimte, winkelruimte en woonruimte. Dijks Leijssen staat eveneens regelmatig makelaars bij.

Dijks Leijssen richt zich in de huurrechtpraktijk op het opstellen en beoordelen van huurcontracten en huurvoorwaarden. Hierbij adviseert en procedeert onze huurrecht advocaat over huurgeschillen, zoals onder meer over overlast gedragingen, renovatiegeschillen, waaronder het beëindigen van huurovereenkomsten op basis van renovatie, het toelaten van renovatiewerkzaamheden en grootonderhoudswerkzaamheden door de huurder.

Dijks Leijssen Advocaten adviseert over de mogelijkheden van beëindiging of wijziging van huurovereenkomsten op basis van opzegging en het voeren van procedures daarover. Daarnaast voert Dijks Leijssen voor u ontruimingsprocedures en adviseert ook over in-de-plaats-stelling in geval van overdracht van het bedrijf.

Een Duitse advocaat (Rechtsanwalt) staat u ter zijde als het gaat om Duits huurrecht.

Relevante blogs: