Incassorecht

Een incassoadvocaat van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte zorgt voor de buitengerechtelijke inning van uw geldvorderingen. Zo nodig worden geldvorderingen geïnd middels incassoprocedures en beslaglegging.

Uiteraard zorgt Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte ook voor de incassering van de incassokosten en de wettelijke (handels)rente. Wij benutten alle mogelijkheden om de kosten op de wederpartij te verhalen.

Een specialisatie van ons kantoor is het incasso van geldvorderingen in Duitsland.

Advocaten incassorecht