Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht (IPR) bepaalt in een zaak waarbij internationale aspecten spelen van welk land de wet- en regelgeving toepasselijk is en van welk land de rechtbank bevoegd is. Het IPR omvat dus zowel de wetgeving van landen alsook regels, die afgesproken zijn in internationale verdragen. Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte staat u met raad en daad ter zijde bij het beoordelen en redigeren van contracten met buitenlandse contractpartijen. Ons kantoor is met name gericht op Duitsland. Een specialisme is de tenuitvoerlegging van Nederlandse vonnissen in Duitsland. Dijks Leijssen is ook goed thuis in het internationale kooprecht, geregeld door het Weens Koopverdrag (CISG).

Advocaten internationaal privaatrecht

Tono Wevers
Rechtsanwalt
Joost Wery
Advocaat
Christiane Uijlenbroek
Rechtsanwältin
DAKlusener
Rechtsanwältin