Ondernemingsrecht, M&A, corporate restructuring

Ondernemingsrecht, M&A, corporate restructuring

De ondernemingsrechtadvocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte staan u met raad en daad ter zijde met betrekking tot alles in relatie tot het drijven van een onderneming. U kunt daarbij denken aan advisering inzake de rechtsvorm, herstructurering van de onderneming, fusies en overnames, het opstellen van de statuten van een besloten vennootschap (BV), maar ook aan het voorbereiden en/of bijwonen van een algemene vergadering van aandeelhouders (ava) of het uitkopen van aandeelhouders. Ook hebben onze advocaten ruime ervaring met het, of het optreden (al dan niet in rechte) indien besluiten van een orgaan van de onderneming niet correct zijn genomen. Daarbij mag bijvoorbeeld de rol van de ondernemingsraad niet uit het oog worden verloren. Een ondernemingsrechtadvocaat van Dijks Leijssen staan u eveneens bij in geval van een conflict tussen aandeelhouders, het ontslag van een (statutair) bestuurder, maar ook als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid.

Als dat nodig is procederen de advocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte voor hun cliënten. Niet alleen bij de rechtbank maar ook bij de Ondernemingskamer, de gespecialiseerde kamer van het Gerechtshof Amsterdam die de enquêteprocedure behandelt.

De ondernemingsrechtadvocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte hebben jarenlange ervaring in het adviseren van en procederen voor Nederlandse en Duitse bedrijven. De aan Dijks Leijssen verbonden Rechtsanwälte beschikken over bijzondere kennis en kunde op het gebied van het Duits handels- en Duits ondernemingsrecht.

Bij ondernemers verdient aandacht het grensvlak tussen zakelijk en privé, waarbij het ondernemersrisico zo veel mogelijk buiten de privé-sfeer moet worden gehouden. Waar ondernemers en vermogende particulieren voor hun financiën vaak worden geadviseerd door een private banker, treden de advocaten van Dijks Leijssen bij juridische kwesties op als ‘private lawyer’.

Neem direct contact met ons op via +31 (0)53 433 54 66 of via e-mail

Advocaten ondernemingsrecht, m&a, corporate restructuring