Vervoerrecht

Het vervoerrecht (ook wel transportrecht genoemd) omvat de regels voor het vervoer van goederen over de weg en over zee, de binnenwater, per spoor en door de lucht. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de CMR, het internationale verdrag dat regels stelt voor internationaal vervoer over de weg. Het vervoerrecht betreft verder de juridische vragen omtrent warehousing, opslag en overslag, expeditie en douane. Voorts betreft het de regelgeving voor ongevallen op de weg, het spoor, voor maritieme ongevallen (aanvaring, hulpverlening, avarij-grosse) en de daarmee vaak gepaard gaande ladingschade.

Een vervoerrechtadvocaat van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte stelt (raam-)contracten voor vervoer, expeditie en opslag op en beoordeelt deze. Hij staat verladers, vervoerders, expediteurs en verzekeraars ter zijde bij de afwikkeling van ladingschades. Voorts adviseert hij over vervoerrechtelijke geschillen en voert ter zake procedures. In het vervoerrecht komt het vaak aan op snel en doortastend handelen. Waar nodig gaat hij bijvoorbeeld over tot het leggen van scheepsbeslag en legt zo een schip ‘aan de ketting’.

Advocaten vervoerrecht

Joost Wery
Advocaat