Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. In de verzekeringsbranche speelt daarnaast toezichtregelgeving een steeds grotere rol.

Het komt regelmatig voor, dat op het moment dat een schade zich voordoet de verzekeraar weigert dekking te verlenen en de (volledige) schade te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze het standpunt inneemt dat de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering niet van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte is geweest (verzwijging), of dat er sprake is van eigen schuld van de verzekerde (merkelijke schuld, opzet) of zelfs bedrog.

Een specialisme van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is behandeling van schadegevallen met Duitse aspecten.

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte kan bogen op ruime ervaring met regresacties.

De verzekeringsrechtadvocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte staan verzekerden, tussenpersonen, (assurantie)makelaars en (her)verzekeraars ter zijde als het gaat om AVB, AVP, AO, BA, CAR, casco-, brand-, (goederen)transport- en landmateriaalverzekeringen. Bij het behandelen van schadegevallen staat voor hen het bereiken van een minnelijke oplossing voorop. Als het nodig is, gaan zij echter het voeren van een procedure niet uit de weg.

Advocaten verzekeringsrecht