Nieuws

forumkeuze in algemene voorwaarden

14 juni 2018

Voor een rechtsgeldige forumkeuze in algemene voorwaarden is vereist dat deze voorwaarden zijn medegedeeeld en wel zo dat de opdrachtgever het forumkeuzebeding in die voorwaarden kent of heeft kunnen kennen.…

Doorbraak van de aansprakelijkheidslimiet in…

18 april 2017

Wanneer is er bij ladingschade tijdens internationaal vrachtvervoer over de weg sprake van opzet of bewuste roekeloosheid? Is opzet of bewuste roekeloosheid bewezen, dan wordt de aansprakelijkheidslimiet van de CMR…